Tampereen Akateemisesti Sivistyneet Gambinan Ystävät

Tutustu sillä aikaa Facebook-sivuumme: www.facebook.com/TAkSiGaYs/

"Tampereella toimii Tampereen akateemisesti sivistyneet Gambinan ystävät -yhdistys Gambinan tunnettavuuden lisäämiseksi. Yhdistys on perustettu vuonna 2011 Tampereen yliopiston vessassa. [2]"

            -https://fi.wikipedia.org/wiki/Gambina

Jäsenhakemukset

Jäsenhakemukset. Membership applications

Hae Tampereen Akateemisesti Sivistyneiden Gambinan Ystävien jäseneksi!

To the membership application!

Tampereen Akateemisesti Sivistyneet Gambinan Ystävien kokousohjesääntö

Jokainen Tampereen akateemisesti sivistyneide Gambinan ystävien jäsen ja kannatusjäsen on oikeutettu pitämään yhdistyksen kokouksia. Ei-hallituksen jäsenten kokousten käytäntöjä ja esityslistaa on kuitenkin hieman rajattu. Vain hallituksen ja toimihenkilöiden pitämissä asioissa voidaan päättää muistakin asioista, kuin uusien kannatusjäsenten hyväksymisestä. Mikäli kokousta ei pidä seuran hallituksen jäsen on esityslista seuraavanlainen:

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.  Ilmoitusasiat ja posti
4.  Uusien kannatusjäsenten hyväksyminen
5.  Muut esille tulevat asiat
6.  Kokouksen päättäminen

Muutamia ohjeita kokoustamiseen:

-  Kokousjuotava tulee juoda kokouksen aikana.
-  Puheenjohtaja ottaa ensimmäisen hörpyn heti kokouksen avaamisen jälkeen sekä pullon viimeisen hörpyn kokouksen päättyessä.
-  On soveliasta antaa kokouksen sihteerille toinen hörppy.
-  Ketään ei tule pakottaa kokousjuotavien nauttimiseen, joskin edes yhden hörpyn ottaminen on soveliasta.
-  Kokousta ei tule pitkittää turhanpäiväisyyksillä, lyhin kokous on alle 3min.

ENG:

Tampereen Akateemisesti Sivistyneet Gambinan Ystävät

Our association’s home page opens here shortly. 

Meanwhile, visit out Facebook-page: www.facebook.com/TAkSiGaYs/

“Tampereen akateemisesti sivistyneet Gambinan ystävät -association acts in Tampere to make Gambina more known. Association was founded in 2011 in a toilet at University of Tampere.” 

            -Translated from https://fi.wikipedia.org/wiki/Gambina

Tampereen Akateemisesti Sivistyneet Gambinan Ystävät Meeting By-Laws

Every member and supporting member of Tampereen akateemisesti sivistyneiden Gambinan ystävät are able to hold association’s meetings, though non-board members’ meetings and agenda are a bit restricted. Only board’s and officers’ can decide on other things than accepting supporting members. If a board member doesn’t hold a meeting, agenda is as follows: 

1.  Opening the meeting

2.  Meeting’s legality and quorum

3.  Announcements and mail

4.  Accepting new supporting members

5.  Any other business

6.  Closing the meeting

Few directives for meetings:

- Meeting bottle must be drank during the meeting. 

- Meeting’s chairperson takes the first sip after opening the meeting and the last sip as the meeting ends. 

- It’s appropriate to give the second sip to meeting’s secretary. 

- No one can be forced to drink during the meeting, though taking at least one sip is appropriate. 

- Meeting must not be prolonged with nonsense, shortest meeting is under 3 minutes.